Het geheim van kostenbesparingen in de zorg

In een wereld vol excel spreadsheet goeroe’s is het moeilijk mensen te laten doordringen dat gecalculeerde verspillingen duiden op overcapaciteit. Immers, waar teveel geproduceerd wordt is er sprake van overcapaciteit.

De gecalculeerde bedragen van zogenaamde verspilling zullen echter slechts gematerialiseerd worden als deze vrijgekomen overcapaciteit ook daadwerkelijk wordt geëlimineerd. Immers, zolang deze overcapaciteit blijft bestaan is er geen besparing. Wel in excel, maar niet in werkelijkheid.

Echter, het is heel moeilijk om overcapaciteit te elimineren, omdat we hier spreken over mensen, apparatuur en gebouwen. Het zijn deze productiemiddelen die de capaciteit en derhalve de werkelijke kosten bepalen. Niet het aantal behandelingen, want die bepalen slechts het gebruik of het beslag op de capaciteit. En zeker ook niet de vergoedingen door de zorgverzekeraars, want dat zijn vergoedingen en omzet en dus geen kosten.

Dit is de fout die de meeste excel spreadsheet goeroe’s maken. Ze kijken niet naar de werkelijke kosten en hoe deze het beste verminderd kunnen worden. Het geheim van kostenbesparingen in de zorg is derhalve te vinden in het continue verbeteren van de behandelingen in termen van beslag op de productiemiddelen en de daardoor vrijgekomen capaciteit zo snel mogelijk te elimineren. De beste manier om verbeteringen te realiseren is het elimineren en managen van zogenaamde bottlenecks en dan met name die de grootste hefboom opleveren. Hiertoe moet men zorgvuldig kijken naar de huidige paradigma’s, de procedures, de fysieke capaciteit en de technologie.

Het is natuurlijk wel verstandig om eerst de vrijgekomen capaciteit te benutten aan het wegwerken van onnodige wachtlijsten. Maar, zodra die weggewerkt zijn kan er gewerkt worden aan het wegwerken van overcapaciteit.

Dit is de zwaarste dobber en vermoedelijk de reden waarom nooit daadwerkelijk besparingen in de zorg te realiseren zijn. We praten hier natuurlijk over mensen en werk en dat is in een collectief betaalde markt een politiek hangijzer. Echter, de samenleving vraagt om besteding van onze collectieve euro’s tegen het hoogst mogelijke nut. Overcapaciteit in stand houden is in de zorg net zo min op zijn plaats als in het bedrijfsleven. Zoiets wordt ook wel staatssteun genoemd en is verboden. Zo hoort het ook in een vrije zorgmarkt te zijn. Of, is het dat wel?

Advertisements

About iCPM Solutions

This is a blog in which I am presenting my thoughts about integrated Constraints-based Performance Management Solutions. I would appreciate any feedback, comments and tips around a topic. I am working on developing a full integrated framework for CPM based on a synthesis of various theories and common best practices. However, the most important inputs will be based on the TOC concepts, since those are dealing with constraints and as we all know constrainst are preventing us from reaching our goals. Hence the reason for the name Constraint-based Performance Management. This blog is part of my website www.icpmsolutions.com You can reach me through my email, LinkedIn Profile and Website. I hope you all enjoy reading my blogs.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s