De zorgkosten moeten onder controle gebracht worden

Het loslaten van de trendmatige begroting ( ook wel de Zalm-norm genoemd ) door Wouter Bos tijdens het kabinet Balkenende I is de oorzaak van de uit het lood geslagen overheidsuitgaven. Totdat moment hadden we eindelijk na vele jaren weer eens een kortstondig begrotingsoverschot bereikt.

Vrijwel iedereen was het er tot dat moment over eens dat een begrotingsoverschot noodzakelijk was om de vergrijzing in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Immers, het meest directe gevolg van de vergrijzing zou een tijdelijke explosie van de zorgkosten en aow uitgaven worden en een gelijktijdige implosie van belastinginkomsten. Aangezien de zorgkosten en aow op basis van een omslagstelsel worden bekostigd ( zowel de verzekerde zorg alswel de onverzekerde zorg ) kon er geen voorziening getroffen worden ( is kapitaal opbouwen ). Theoretisch kon dit wel, maar de politiek kon het niet. Die verkozen de weg van het begrotingsoverschot.

En zie waar we nu zijn. We zijn gepiepeld door politici die tijdelijk politiek gewin boven de lange termijn noodzakelijkheid stelden. De trendmatige begroting werd afgeschoten om een explosie van de zorgkosten te kunnen bekostigen. Weten we wel dat die met dertig miljard Euro geëxplodeerd zijn in de laatste jaren. Hoezo bezuinigen? Maar, de huidige explosie van de zorgkosten heeft niets van doen met de vergrijzing. Die slaat pas later in 2020 toe. Nee, de huidige explosie van zorgkosten komt door een totaal gebrek aan gewilligheid van alle partijen om deze werkelijk onder controle te krijgen en te houden. Er zijn teveel belangen. Aan de rechterflank van het politieke landschap wilt men wel, maar daar wordt door coalitievorming met linkse partijen nooit voldoende draagvlak voor verkregen. Links heeft namelijk als dogma dat de zorg een baantjes machine is die in stand gehouden moet worden. Oh, er wordt wel beleden dat het om de zorgkwaliteit gaat, maar wie heeft ooit bewezen dat kwaliteit samen moet gaan met het aantal banen. Integendeel, hoe minder mensenhanden hoe minder fouten zou ik bijna willen stellen.

In de eerste lijn zorg is nog veel te besparen. Er moet hier nadruk gelegd worden op preventie. In de tweede lijn zorg zit ook nog heel veel potentieel om de uitgaven omlaag te brengen. Helaas worden de uitgaven bepaald door de capaciteit en dat zijn dus de hoeveelheid mensen, gebouwen en apparatuur. De enige manier om de uitgaven te verminderen is dus om overcapaciteit te creëren en deze af te bouwen. Dat zie je nu al mondjesmaat met ziekenhuizen die failliet dreigen te gaan en dan staat links meteen op om te schreeuwen dat dit asociaal is en het falen van de neo-liberale martkwerking aantoont. Nee Links, dat zien jullie dus verkeerd. Onnodige capaciteit in stand houden is asociaal naar de samenleving toe. Het kost onnodig veel geld dat geen enkel ander nut dient dan banen in stand houden. Zoiets heet toch een Melkert-baan? Het is wel grappig te merken dat de vakbonden hier samen met de artsen en specialisten tegen optreden.

Echter, door de aankomende vergrijzing zal het aantal mensen met gecombineerde chronische ziekten nog veel meer toenemen. Je ziet nu al een toename van deze indicatie. Door veranderingen in de regelgeving van de awbz kan dit gestimuleerd worden opdat mensen alsnog naar een intramurale verzorging mogen gaan.  Tevens zorgen gecombineerde chronische zieken voor een toename van het aantal behandelingen in de tweedelijns zorg. Deze groep gaat derhalve een zeer groot beslag leggen op de intramurale capaciteit in de zorg. De chronisch zieken zijn de grootste zorggebruikers. Meer dan 80% van de zorgkosten worden dan ook in de laatste levensjaren gemaakt.

Deze trend moet dus gestuit worden en dat kan niet door alleen de normen voor intramurale zorg te verhogen. Het moet voorkomen worden dat mensen een beroep moeten doen op intramurale zorg. In de VS is bewezen dat dit mogelijk is. Het HQP project van Medicare in de VS heeft bewezen dat men met een ander paradigma en procedures en vooral met een ander bekostigingssysteem zeer grote groepen gecombineerde chronische zieken thuis kan laten leven met een hogere kwaliteit van leven en tegelijkertijd het aantal benodigde behandelingen door deze groep significant omlaag kan brengen.

Zo een grote en significante afname van het aantal behandelingen in ziekenhuizen dat er berekent is dat als het HQP project nationaal wordt uitgerold, één derde van de ziekenhuizen kan gaan sluiten. Hier tekent zich de machtige lobby van zorg stakeholders   ( artsen en vakbonden van verplegend personeel ) dat dit zeer succesvolle project de nek probeert om te draaien. Laat dit niet gebeuren in Nederland en laten we met dit project van start gaan. Het is absoluut tijd om met nieuwe veranderende en totaal nieuwe inzichten en paradigma’s naar de ouderenzorg kijken,

Het onder controle krijgen van de zorgkosten is de enige mogelijkheid om de overheidsuitgaven onder controle te krijgen en te voorkomen dat andere noodzakelijke uitgaven niet in de verdrukking komen zoals we nu zien gebeuren.

Advertisements

About iCPM Solutions

This is a blog in which I am presenting my thoughts about integrated Constraints-based Performance Management Solutions. I would appreciate any feedback, comments and tips around a topic. I am working on developing a full integrated framework for CPM based on a synthesis of various theories and common best practices. However, the most important inputs will be based on the TOC concepts, since those are dealing with constraints and as we all know constrainst are preventing us from reaching our goals. Hence the reason for the name Constraint-based Performance Management. This blog is part of my website www.icpmsolutions.com You can reach me through my email, LinkedIn Profile and Website. I hope you all enjoy reading my blogs.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s