Ajax en Cruijff – Veranderingen en Defensief Gedrag

Gisteren hebben Cruijff, Bergkamp en Jonk getracht de directie van Ajax te overreden om Bergkamp en Jonk de vrije hand te geven mbt de technische kant van het bedrijf Ajax. Dit gesprek heeft tot duidelijke teleurstellingen geleid aan de kant van Cruiff en consorten, terwijl het tevens duidelijk was dat de directie niet erg teleurgesteld was. Dit is een typische uitkomst waarbij een roep tot veranderingen teniet wordt gedaan door defensief gedrag aan de kant van diegenen die zouden moeten veranderen.

Het zou mij niets verbazen als de deelnemers aan het gesprek continue langs elkaar heen hebben gepraat, waarbij de directie steeds weer met obstakels aan kwam zetten. Dit soort gesprekken leiden uiteindelijk tot niets, omdat er geen constructieve dialoog wordt gehouden, maar slechts een discussie waarbij elkaars standpunten worden verkondigd. Dit kan nooit leiden tot een zinvolle beslissing aangezien er geen rekening wordt gehouden met de negen niveau’s van weerstand. Deze niveau’s zijn bedoeld om de deelnemers aan het gesprek gezamelijk tot een holistische oplossing te brengen. Alleen, indien men het belang van de gehele organisatie in het oog heeft, moet er een oplossing kunnen komen.

Defensief gedrag en dus de weerstand tot veranderingen komt in het algemeen voort uit de volgende motieven:

– technische motieven, waarbij aan de technische haalbaarheid van de   voorgestelde oplossing wordt getwijfeld

– economische motieven, waarbij aan de bedrijfseconomische haalbaarheide van de voorgestelde oplossing wordt getwijfeld

– politieke motieven, waarbij er stakeholders zijn die bang zijn zekerheid en/of macht te verliezen

De enige manier om tot een zinvolle en duurzame oplossing te komen is deze negen niveau’s als leidraad te nemen in een dialoog, zodat het duidelijk is waar het defensief gedrag en dus de weerstand tot veranderingen vandaan komen. Deze negen niveau’s van weerstand zijn de volgende:

– Is er wel overeenstemming over het feit dat er een probleem is?

– Is er wel overeenstemming over wat de werkelijke problemen zijn?

– Is er wel overeenstemming dat het probleem binnen het management control ligt?

– Is er wel overeenstemming over de criteria voor een goede oplossing?

– Is er wel overeenstemming over de voorgestelde oplossingen?

– Is er wel volop gediscussieerd over alle obstakels en negatieve effecten van de voorgestelde oplossingen?

– Is er wel overeenstemming over aanpassingen aan de voorgestelde oplossingen?

– Is er wel overeenstemming over de implementatie  taken?

– Is er wel overeenstemming over het implementatie plan?

Het lijkt mij dat de deelnemers van gisteravond ergens halverwegen deze niveau’s zijn blijven steken, zodat het niet verwonderlijk is dat er geen resultaat uit kwam met alle gevolgen van dien. Het belangrijkste negatieve gevolg is dat de partijen op ramkoers zitten en dat er over en weer beschuldigingen en verwijten worden gemaakt die een oplossing natuurlijk niet dichterbij brengen.

Advertisements

About iCPM Solutions

This is a blog in which I am presenting my thoughts about integrated Constraints-based Performance Management Solutions. I would appreciate any feedback, comments and tips around a topic. I am working on developing a full integrated framework for CPM based on a synthesis of various theories and common best practices. However, the most important inputs will be based on the TOC concepts, since those are dealing with constraints and as we all know constrainst are preventing us from reaching our goals. Hence the reason for the name Constraint-based Performance Management. This blog is part of my website www.icpmsolutions.com You can reach me through my email, LinkedIn Profile and Website. I hope you all enjoy reading my blogs.
This entry was posted in Ajax en Cruijff, Change Management, dilemmas, Resistance and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s